Wat is een Bitcoin halving? – alles wat je moet weten

Voor veel mensen is de techniek achter Bitcoin en de blockchain best lastig om te begrijpen. Dit komt met name doordat er veel vreemde termen worden gebruikt. Eén van de termen die voor veel onduidelijkheid zorgt is de term Bitcoin halving. Wat houdt een halving in? En waarom is dit zo belangrijk voor de blockchain?

Bitcoin halving samengevat

  • De beloning die miners ontvangen voor hun werk halveert na elke 210,000 blocks
  • Het aantal bitcoins groeit hierdoor steeds minder snel, wat deflationair werkt.
  • Door halving is er steeds meer rekenkracht nodig voor het verkrijgen van een bitcoin met mining
  • Halving zal steeds minder effect hebben op de prijs van de Bitcoin.

Wat is de halving?

Bij een Bitcoin halving wordt de beloning voor miners gehalveerd. Nieuwe bitcoins komen in omloop als block beloningen die worden geproduceerd door ‘miners’.

Miners gebruiken dure elektronische apparatuur gebruiken om Bitcoin te verdienen of te “delven”. Dit doen ze door speciale wiskundige formules op te lossen. Wie dit als eerste doet krijgt Bitcoins als beloning voor het harde werk.

Dit is dan ook waar de halving bij komt kijken. Elke 210.000 blokken wordt het totale aantal bitcoins dat miners kunnen winnen gehalveerd. In 2009 begon het systeem met 50 munten die elke 10 minuten werden gedolven. Deze beloning wordt vervolgend gemiddeld genomen elke vier jaar weer bijgesteld.

halving

Wat is het effect van halving op beleggers?

Halving is vaak positief voor beleggers. Bij halving neemt het aanbod van Bitcoin namelijk af. Bij een gelijkblijvende vraag, zie je dan ook vaak dat de koers stijgt. In het verleden nam de koers van de Bitcoin dan ook fors toe rond de halving.

Het effect van halvings neemt wel steeds meer af. Het aantal blocks dat vrijkomt wordt steeds minder, waardoor de totale invloed ook afneemt.

Wat is het effect van halving op de miners?

De miners zijn in staat om winst te maken als hun inkomsten, de blokbeloning, hoger zijn dan de kosten die ze moeten maken voor het delven van de Bitcoins. Deze kosten bevatten onder andere de totale energierekeningen, apparatuur en verzekering voor de apparatuur.

Miners weten dankzij de halving beter hoeveel ze in de toekomst kunnen krijgen voor hun diensten. In dat opzicht biedt de halving enige zekerheid voor miners.

Bitcoin halving zorg echter ook voor veel onzekerheid: de rekenkracht op het netwerk is al jaren instabiel, net als de levertijd van mining apparatuur. De halvering van de beloning in bitcoin betekent niet per se een halvering van de beloning in euro’s of dollars. Blijft de vraag constant en neemt de groei van het aanbod af? Dan kan de prijs in de toekomst stijgen.

Wanneer het voor minder partijen mogelijk wordt om rendabel te minen, neemt het aantal partijen af. Hierdoor wordt de Bitcoin kwetsbaarder voor een 51% attack.

Technische details van mining & Bitcoin halving

Je kunt dit deel overslaan wanneer je geen interesse hebt in de technische details achter de Bitcoin halving.

De onderliggende techniek van de Bitcoin, de blockchain, bestaat uit een netwerk van computers (ook wel nodes) die allemaal een kopie van alle transacties bevatten. Elke node in het systeem voert vervolgens meerdere controles uit om te verifiëren of een transactie correct is. Wanneer meer nodes de transacties controleren, wordt het netwerk sterker.

Bitcoin mining is vervolgens het proces waarbij mensen computers gebruiken om de transacties te controleren: dit proces heet ook wel proof of work. Miners die de transactie hebben verwerkt ontvangen hiervoor vervolgens een beloning. Transacties met grotere bedragen hebben meer bevestigingen nodig om verstuurd te worden.

Bij een Bitcoin halving wordt de beloning voor elk block steeds met de helft verkleint.

Wat gebeurt er na de laatste Bitcoin halving in 2140?

Een belangrijke vraag is wat er na de laatste halving gebeurd: er kunnen namelijk nooit meer dan 21 miljoen bitcoins worden geminded.

Na de laatste halving zullen miners geen blokbeloning meer ontvangen. Tegen die tijd zullen ze alleen nog bitcoins verdienen door de transactiekosten die ze in rekening brengen. Dit betekent dat transactiekosten in de toekomst een grotere rol zullen spelen.

Betekent dit dat transacties niet meer te betalen worden? Dat hoeft niet per se het geval te zijn. De komst van Lightning Network heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de kosten voor het afwikkelen van een transactie lager zijn geworden. Deze nieuwe techniek maakt het mogelijk om transacties op een tweede laag te laten plaatsvinden in plaats van op de oorspronkelijke blockchain.

Wanneer komt de volgende halving?

Elke dag worden er ruwweg 900 nieuwe Bitcoins gemijnd en in digitale circulatie gebracht. Naarmate het aantal halveringen toeneemt, zal de aanvoer van Bitcoins steeds langzamer groeien totdat alle 21 miljoen BTC munten gedolven zijn. Volgens de laatste voorspellingen zullen de laatste Bitcoin in 2140 gedolven worden.

Er is geen harde datum voor wanneer de beloning voor het delven van een blok gehalveerd zal worden. Dat hangt af van wanneer het 210.000ste blok is gemijnd sinds de laatste halvering. Aangezien er ongeveer elke 10 minuten nieuwe Bitcoins worden gedolven, zal de volgende halvering naar verwachting ergens begin 2024 plaatsvinden. Dit kan echter verschuiven als er in de tussentijd meer vraag komt naar Bitcoin.

Wat is de functie van halving?

Halving moet de waarde van Bitcoin constant houden. Doordat er nooit meer dan 21 miljoen bitcoins beschikbaar komen, zal de bitcoin bij een stijgende prijs waardevoller moeten worden.

Overheden drukken wanneer ze in de problemen komen regelmatig geld bij. Het probleem is dat er hierdoor steeds meer geld in de omloop komt, waardoor je steeds minder kunt kopen met hetzelfde bedrag.

Dit zal niet gebeuren met de Bitcoin, aangezien het aantal nieuwe Bitcoins dat in de omloop komt alleen maar daalt. Wanneer de Bitcoin populair blijft dan kan dit de prijs van de Bitcoin positief beïnvloeden.

Invloed van de halving op de prijs

De bitcoin halving trekt ontzettend veel aandacht. Dit komt vooral doordat veel beleggers geloven dat het zal leiden tot een prijsstijging. Er is echter geen garantie dat een Bitcoin halving tot een stijgende prijs leidt.

De eerste halving

Bitcoin heeft tot nu toe drie halveringen meegemaakt. De halvering in 2012 liet voor het eerst zien wat het mogelijke effect zou zijn van de Bitcoin halving. Tot dan toe wist de Bitcoin community niet wat voor effect een plotselinge daling van de beloningen zou hebben op het netwerk. Het bleek dat de prijs kort na de halvering begon te stijgen, van $ 11 naar $ 12.

Ondanks dat het niet om een extreem grote stijging ging, was er wel sprake van een stijgende koers door de halving. De prijs steeg uiteindelijk het jaar erna naar ruim $ 1100.

De tweede halving

Op 16 juli 2016, de dag van de tweede halvering, daalde de prijs met 10 procent tot 610 dollar. Kort daarna schoot hij omhoog tot het niveau van daarvoor. Dit laat zien dat een halving niet altijd op dezelfde manier verloopt.

Alhoewel de directe impact op de prijs van bitcoin klein was, telde de markt wel een geleidelijke stijging in het jaar na de tweede halvering om uiteindelijk een prijs van $ 20.000 te bereiken.

Sommigen beweren dat deze stijging een vertraagd resultaat was van de halvering. Anderen denken dat dit helemaal los staat van de halving, maar dat het komt doordat de munt gewoon populairder werd. Het is mogelijk dat als genoeg mensen vooraf weten dat er gehalveerd gaat worden, ze in afwachting daarvan bitcoin zullen kopen. Hierdoor stijgt de prijs vóór de halvering in plaats van erna.

Dit zie je ook vaak op de aandeelmarkten. De verwachtingen van beleggers zitten dan al in de koers verwerkt. Alleen wanneer het resultaat sterk afwijkt van de verwachting, zie je een forse prijsbeweging.

De derde halving

De derde halving vond plaats in mei 2020 waarna er een nieuwe bullish trend ontstond. Tijdens de halving stond de prijs op $ 9.000, maar ondertussen is er weer een nieuw record neergezet. Het is lastig vast te stellen of halving de oorzaak is van deze enorme stijging; waarschijnlijker is dat de stijging komt doordat er veel extra kapitaal in de markt stroomde.

Hoe belangrijk is de Bitcoin halving voor de koers?

Je hoeft als belegger de techniek achter de Bitcoin halving gelukkig niet goed te begrijpen. In het verleden heeft de Bitcoin halving op de koers, maar het is lastig om de mate waarin dit het geval was vast te stellen. De Bitcoin wordt uiteindelijk beïnvloed door veel verschillende factoren waardoor het lastig is om het koersverloop te voorspellen op de basis van één factor. Beleg daarom niet in Bitcoin alleen op basis van een verwachte Bitcoin halving.

Auteur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *